Meteen naar de inhoud

Vitaliteit & Tao

De taoïstische weg is een bewustwordingstraject. Taoïsten zien hun lichaam als een tempel waar de ziel in woont. Een verbinding, zolang je leeft, tussen het fysieke lichaam en energielichaam. ‘De Oosterling’ ziet het fysieke lichaam als een manifestatie van het energielichaam en nemen het energielichaam als uitgangspunt.

…….De eerste vraag is: hoe zit het dan met dat energielichaam, waar stroomt die energie en hoe kan ik dat gewaarworden? En nog sterker: kan ik dat dan beïnvloeden? De Taoïsten, praktisch van aard, hebben de natuur en het fysieke lichaam daarop bestudeerd. Dit heeft door de eeuwen heen vele Chi Kungs en Meditatie technieken opgeleverd.

‘Do it and get it!’
Praktische beoefening is dé weg om het lichaamsvoelbewustzijn te heroveren cq te ontwikkelen. Het waarnemen van energie-stromen in het lichaam wordt, zo blijkt, heel verschillend ervaren. En terwijl de één in het extreme geval heel weinig beleeft heeft de ander moeite om de veelheid te hanteren. Maar iedereen die regelmatig traint ervaart na verloop van tijd verbetering van het lichaamsvoelbewijstzijn en raakt beter ’thuis’ in zijn/haar lichaam.

Het begint met de waarneming naar binnen te leren richten. Les 1: de I-kracht en de Innerlijke Glimlach…..