Meteen naar de inhoud

Ruurd Walrecht

Het belangrijke levenswerk van Ruurd Walrecht.
Ruurd Walrecht heeft zich zijn leven lang ingezet om de oude vrije groenterassen en hun diversiteiten te beschermen. Zijn uitzonderlijke kennis en het terugkruisen van de gewassen naar hun oorspronkelijke blauwdruk zijn belangrijk voor de natuurlijke voedselvoorziening voor de mens in de toekomst. Ruurd heeft me gevraagd om zijn visie en kennis vast te leggen en te gaan publiceren. Ik ben op zoek naar mensen die dit project willen ondersteunen …

Eerste ontmoeting
Ik was in 2011 met mijn gezin nog maar net naar Zweden verhuisd toen ik bij Holland Doc de documentaire Eeuwige Moes (2007) van Catherine van Campen over het bijzondere werk van Ruurd Walrecht op televisie zag. De documentaire raakte me flink. En hoe bijzonder was het dat hij tijdens de hele documentaire niet in beeld kwam, je hoorde slechts zijn stem, zijn boeiende verhaal. Toen aan het eind duidelijk werd dat hij uit Nederland was vertrokken en zich in 2006 in Zweden had gevestigd, voelde ik in heel mijn lijf: ik ga hem ontmoeten.
Ik ben nooit zo’n held om iemand ongevraagd te benaderen. Nu echter was ik vastbesloten.
Op het moment dat wij in juni 2011 met de auto (met Zweeds kenteken) voor zijn huis stopte, zwaaide de deur open en riep de man “Daar zal je de Hollanders hebben!”.
Het werd een zeer hartelijke ontmoeting met Ruurd en zijn vrouw Yvonne. Er was direct een ‘klik’ en mijn contact met Ruurd ontwikkelde zich in de jaren erna tot een fijne vriendschap. (Grappig detail, we kwamen er pas na een aantal jaar achter dat we op dezelfde grond zijn geboren aan de rand van het Heilooër Bos in Noord-Holland.)

De mens Ruurd en zijn bijzondere gaven
We hebben naar mijn overtuiging allemaal een reden of een missie om naar de aarde te komen. En wat die reden of missie van de ziel dan is, wordt vaak vroeger of later tijdens het leven ontdekt en soms zelfs in retroperspectief.
In het leven van Ruurd openbaarde het zich al in een vroeg stadium door een geboorte-trauma (een gave of de ontwikkeling van een bijzonder talent gaat vaak hand in hand met schade cq een traumatische ervaring). Tijdens de geboorte heeft Ruurd zuurstofgebrek gehad in de linker hersenhelft waardoor de rechter hersenhelft zodanig dominant is dat hij de éénheid van alles voortdurend ervaart. Vanuit deze holistische staat ontdekte hij op vroege leeftijd zijn diepe verbinding met o.a. het plantenrijk en dat hij met de planten kan communiseren en kan voelen wat ze nodig hebben. De planten werden zijn ’thuis’ en Ruurd ontwikkelde zich tot een grote beschermer van de oude rassen en biodiversiteit. Hij werd verzamelaar en zaadteler van oude en vrije (dus niet gepatenteerde of genetisch gemanipuleerde) plantenrassen.

Geen gemakkelijk leven
Sinds het begin van de jaren ’60 van de vorige eeuw is de uniformiteit in opmars als onderdeel van meer productie, controle, schaalvergroting en winstmaximalisatie. Elk ander initiatief of ander geluid werd toen ook al tegengewerkt. Het niet meegaan in deze uniforme stroming resulteerde in een flinke strijd waarbij hij meerdere keren diende te vluchten. Ruurd heeft veel oude en vrije rassen op eigen kracht, zonder enige vorm van subsidie, in leven gehouden en vele teruggekruist naar hun oorsprong en vrij gemaakt van inteelt.

Toekomst
Ook van Ruurd’s werk zijn de zaden van vele gewassen opgeslagen in genenbanken. Echter hoe mooi zou het zijn als, en dat is ook Ruurd’s wens, de vele rassen weer gewoon onder ‘het volk’ worden beheerd en levend gehouden. Om dat te bewerkstelligen is zaadvermeerdering nodig. De voorbereidingen daartoe zijn volop in ontwikkeling. Het heeft één a twee groeiseizoenen nodig voordat er voldoende zaadvoorraad is om te verspreiden.

Uitdaging
Er ligt een flinke uitdaging om zijn levenswerk en kennis veilig te stellen voor de toekomst en tegelijkertijd de persoonlijke leefomstandigheden van Ruurd en zijn vrouw Yvonne te beschermen. Ze zijn op leeftijd en willen liever zo min mogelijk interactie met de buitenwereld. Het is echt belangrijk dat ze met rust worden gelaten!
Ruurd heeft me eerder dit jaar gevraagd om hem te helpen met het opzetten van een informatieve website. Deze is in wording, zie De Bezielde Tuin. Daarnaast hebben we afgesproken om zijn kennis en visie in de vorm van een (e-) boek uit te gaan brengen.

Crowdfunding.
Wil jij supporten om dit project tot een succes te brengen?

Het kost veel tijd om alle informatie bij elkaar te krijgen, te ordenen, uit te werken, etc. om het vervolgens te kunnen publiceren op een informatieve website cq in een (e-) boek. Ik wil graag het komend jaar aan dit project werken. Wil jij het project ondersteunen om het mogelijk te maken dat zijn belangrijke levenswerk gepubliceerd kan gaan worden?
Dankbaar voor elke bijdrage!
Voor support: NL46ASNB0781211271 t.n.v. IJsbrand Pool, o.v.v. Publicatie Ruurd Walrecht.

Bij funding vanaf € 100,- een vermelding als sponsor op de website en een linkje naar je eigen activiteit/website (stuur een mailtje met je link),
en ontvang je het e-boek bij verschijning (streefdatum eind 2024).

Met vriendelijke groet, IJsbrand