Meteen naar de inhoud

De 5 Elementen of Energiefases

Als we naar de natuur kijken zien we een cyclisch proces. In de lente ontkiemen zaden. Zij groeien in de zomer verder uit. In de nazomer kan geoogst worden. De herfst is een periode van verval: bladeren vallen van de bomen en beginnen te verteren en zullen het voedsel vormen voor de planten in het nieuwe jaar. De winter is de periode waarin alles tot rust komt. Daarna is er weer een sterke kracht aanwezig om in de lente de cyclus van groei en bloei te starten.


Niet alleen de planten, maar alles in het universum is onderworpen aan een cyclisch proces van elkaar opeenvolgende fasen. Ook wij als mensen zijn onderworpen aan het jaar-ritme (van de seizoenen). Kijken we naar een totaal mensenleven, dan zien we dat er eveneens sprake is van een proces met dezelfde kenmerken: geboorte (lente), enz..
We zien het proces van opeenvolgende fasen en volgens vaste patronen terugkeren: in jaar-ritmes, levens-ritmes en ritmen van eeuwen en van fracties van een seconde.

Zien we de ritmen van de opeenvolgende fasen, dan kunnen we deze gebruiken om het leven, de wereld, ziekte en gezondheid te interpreteren. Zowel de Griekse oudheid, als de Chinezen kennen een model van 5 elementen.

De Chinezen kennen de 5 elementen Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water: vijf opeenvolgende fasen, waarin we Hout kunnen koppelen aan de lente, tot en met Water aan de winter. De Vijf Elementen staan in een dynamische (cyclische) relatie met elkaar. De vijf elementen hangen niet alleen samen met seizoenen, meridianen, maar ook met emoties, kleuren, geuren, geluiden, leeftijden, enz.

In de taoïstische training onderscheiden de creatieve (voedende) Cyclus en de Controlerende Cyclus.De creatieve Cyclus: Het ene element voedt het opvolgende element

– Water voedt het Hout

– Hout voedt het Vuur

- Vuur (as) voedt de Aarde

- De Aarde brengt Metaal voort

- Metaal vangt het water opDe controlerende Cyclus: Het ene element onderwerpt of beheerst het één-navolgende element

- Het Water blust het Vuur

– Het Vuur smelt Metaal

– Metaal snijdt/snoeit het Hout

– Hout (wortels) doorboort/opent de Aarde

- Aarde begrenst het water (dam/dijk)